Zarząd

Prezes: Zbigniew Bielawski
Instytucja macierzysta: Wigierski Park Narodowy
Funkcja: Nadleśniczy Wigierskiego Parku Narodowego

Wiceprezes: Mateusz Szymura
Instytucja macierzysta: Białowieski Park Narodowy
Funkcja: Starszy Specjalista ds. Ochrony Przyrody

Sekretarz: Izabela Okrągła-Derencz
Instytucja macierzysta: Suwalski Park Krajobrazowy
Funkcja: Specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych

Skarbnik: Andrzej Karczewski
Instytucja macierzysta: Białowieski Park Narodowy
Funkcja: Nadleśniczy Obrębu Ochronnego Rezerwat

Członek Zarządu: Małgorzata Karczewska
Instytucja macierzysta: Białowieski Park Narodowy
Funkcja: Specjalista ds. Ochrony Przyrody


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/