Misja

Istotnym celem Towarzystwa jest nawiązanie współpracy pomiędzy obszarami chronionymi oraz służbami ochrony przyrody zarówno w skali kraju jak i międzynarodowej. Służyć ma temu organizacja spotkań, konferencji oraz szkoleń, które ułatwią komunikację, stworzą możliwość podzielenia się wiedzą oraz wymiany doświadczeń. W późniejszym etapie pozwoli to nam oddziaływać na politykę państwa w zakresie organizacji ochrony przyrody poprzez przygotowywanie opracowań, ekspertyz, wniosków, a także skutecznie wdrażać strategie ochrony przyrody wypracowane przez krajowe i międzynarodowe organizacje.

Chcemy szerzyć ideę ochrony przyrody i podnosić poziom edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez wydawanie publikacji poświęconych pracy służb ochrony przyrody, działania na rzecz kształcenia nowych kadr, organizowanie programów edukacyjnych oraz udzielanie pomocy i wsparcia pomiędzy członkami Towarzystwa oraz osobami niestowarzyszonymi.

W przyszłości planujemy wdrożyć program wymiany pracowników służb ochrony przyrody pomiędzy obszarami chronionymi w skali krajowej i międzynarodowej, który znacznie przyczyni się do podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz profesjonalizmu.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/