Bez granic

Przyroda jest naszym wspólnym dobrem niezależnie od tego, jakie granice nas dzielą. W celu wspierania wysiłków na rzecz jej ochrony w roku 1992 powołana została International Ranger Federation skupiająca lokalne organizacje pracowników służb ochrony przyrody ze wszystkich kontynentów. W 2000 roku, na kongresie w RPA, Federacja IRF przyjęła deklarację cech dobrego Ranger’a. PTSOP, w pełni identyfikując się z misją i pracą International Ranger Federation, rozpoczęło już procedurę włączenia się w jej struktury. Stowarzyszeniem wprowadzającym jest Verband der Osterreichischen Nationalparkbetreuer Innen (austriacka organizacja ranger’a). Nasze Towarzystwo będąc członkiem IRF może korzystać z doświadczeń, wiedzy i pomocy partnerskich organizacji na całym świecie. Łatwiejsze mogą być również kontakty osobiste, czy to poprzez Internet czy podczas wzajemnych wizyt.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/