Ze stowarzyszenia

Nasz udział w Światowym Kongresie Rangersów w USA

Ze stowarzyszenia

Na skraju Parku Narodowego Gór Skalistych, w stanie Colorado w USA, w dniach 21 – 27 maja 2016 roku odbył się w 8 Światowy Kongres Rangersów zorganizowany przez Międzynarodową Federację Rangersów (IRF), której jesteśmy członkiem. Oficjalnemu otwarciu towarzyszyła parada flag delegacji z poszczególnych państw oraz uroczyste wciągnięcie na maszt flagi IRF. W kongresie wzięło udział […]

More

Biebrzańskie sianokosy 10.09.2016

Ze stowarzyszenia

Zgłoszenia uczestników przyjmujemy do 31 sierpnia br. na adres: Biebrzański Park Narodowy, 19-110 Goniądz, Osowiec-Twierdza 8, fax.: +48 738 30 21 lub e-mail: sianokosy@biebrza.org.pl. Zawody odbędą się na Bagnie Ławki, w Biebrzańskim Parku Narodowym, w okolicach wieży widokowej przy Carskiej Drodze (droga Strękowa Góra – Osowiec-Twierdza). Zawody rozpoczynamy w sobotę 10 września br. o godzinie […]

More

Ocalić dzikie pszczoły

Ze stowarzyszenia

Misją Polskiego Towarzystwa Służb Ochrony Przyrody jest szerzenie idei ochrony przyrody i podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa, ale także czynne działania na rzecz ochrony przyrody. Z tą myślą wiosną 2016 r. członkowie Towarzystwa podjęli lokalną inicjatywę polegającą na przeciwdziałaniu zanikania owadów zapylających w najbliższej okolicy Wigierskiego Parku Narodowego. Pszczoły stanowią najliczniejszą grupę owadów zapylających. Mają […]

More

Szkolenie sadownicze z zakresu: „Szczepienia, cięcia, ochrony przed chorobami i szkodnikami drzew owocowych”

Ze stowarzyszenia

More

Konferencja „Razem ku Zielonej Przyszłości – fundusze norweskie i EOG na rzecz edukacji ekologicznej” – 16.09.2015

Ze stowarzyszenia

Fundusze norweskie i EOG na rzecz edukacji ekologicznej – pod takim tytułem odbędzie się tegoroczna międzynarodowa konferencja „Razem ku Zielonej Przyszłości”. Jej uczestnicy – przedstawiciele Darczyńców, beneficjentów oraz innych państw, w których realizowane są projekty finansowane z Funduszy Norweskich, spotkają się 16 września we Wrocławiu w hotelu HP Park Plaza. Celem konferencji jest podsumowanie dotychczasowych […]

More

Okulizacja drzew owocowych.

Ze stowarzyszenia

Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie pracownikom służb ochrony przyrody  ideii ochrony starych odmian drzew owocowych. Planowane działania mają przyczynić się nie tylko do powstania nowych sadów starych odmian np. przy leśniczówkach, siedzibie Parku ale również do odtworzenia zanikających już sposobów namnażania drzew owocowych (okulizacja, szczepienie) oraz tradycyjnego przetwórstwa. Stare, lokalne odmiany drzew owocowych (m.in.Kosztela, Kronselka, Szara […]

More

Wizyta studyjna w Portugalii

Ze stowarzyszenia

    W dniach 4-10 maja 2015 r. troje członków Polskiego Towarzystwa Służb Ochrony Przyrody uczestniczyło w wyjeździe studyjnym do Portugalii. Była to wizyta zorganizowana przez pracowników Wigierskiego Parku Narodowego w ramach projektu LIFE11 NAT/PL/000431: Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” oraz Nadleśnictwa Głęboki Bród w ramach projektu LIFE11 NAT/PL/428 […]

More

Nowe cele na Nowy Rok

Ze stowarzyszenia

10 stycznia 2015 r. w Hotelu nad Wigrami w Gawrych Rudzie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Służb Ochrony Przyrody. Jego celem było podsumowanie działalności organizacji w ostatnim okresie, a także powołanie nowych władz i wytyczenie dalszych kierunków rozwoju PTSOP.   Zgromadzenie otworzył prezes Towarzystwa, Zbigniew Bielawski. Przedstawił on sprawozdanie z działalności Zarządu PTSOP […]

More

Zaproszenie oraz program na Walne Zgromadzenie Członków PTSOP 10 stycznia 2015

Ze stowarzyszenia

Gawrych Ruda, 17 grudnia 2014 r. Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Służb Ochrony Przyrody W imieniu Zarządu PTSOP zapraszamy do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu PTSOP, które odbędzie się 10 stycznia 2015 r. w hotelu Nad Wigrami, w Gawrych Rudzie o godz. 11. 45 Walne Zgromadzenie powinno dokonać wyboru nowego Prezesa PTSOP oraz całego Zarządu na nową […]

More

II Szkolenie pracowników służb ochrony przyrody

Ze stowarzyszenia

Program szkolenia na terenie Białowieskiego Parku Narodowego i Parku Narodowego Białowieżskaja Puszcza (Białoruś) w dniach 03 – 04 kwietnia 2014 r. W dniach 3 – 4 kwietnia 2014 roku odbyło II spotkanie z cyklu szkoleń pracowników służb ochrony przyrody zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Służb Ochrony Przyrody. Tym razem odwiedziliśmy kolebkę ochrony przyrody jaką jest Białowieski […]

More

« Previous Posts

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/