Zaproszenie oraz program na Walne Zgromadzenie Członków PTSOP 10 stycznia 2015

Ze stowarzyszenia

Gawrych Ruda, 17 grudnia 2014 r.

Szanowni

Członkowie Polskiego Towarzystwa Służb Ochrony Przyrody

W imieniu Zarządu PTSOP zapraszamy do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu PTSOP, które odbędzie się 10 stycznia 2015 r. w hotelu Nad Wigrami, w Gawrych Rudzie
o godz. 11. 45

Walne Zgromadzenie powinno dokonać wyboru nowego Prezesa PTSOP oraz całego Zarządu na nową kadencję 2015-2020 r. Dlatego też prosimy o rozważenie możliwości kandydowania na te stanowiska.

W programie WZ przewidywane jest również złożenie sprawozdania z dotychczasowej działalności oraz dyskusja i wnioski na temat dalszej działalności  Towarzystwa.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie możliwości przybycia, wyrażenia decyzji odnośnie udziału w planowanym kuligu oraz informacji czy należy zamówić obiad wegetariański do dnia 30.12.2014 r.

 

Ramowy harmonogram spotkania przedstawia się następująco:

11.30   spotkanie w hotelu Nad Wigrami

11.45   Walne Zebranie Członków Towarzystwa (I-y  termin);
w przypadku braku quorum – 12.15 II-gi termin;

15.00   obiad;

15.45   jeżeli warunki pogodowe pozwolą i zbierze się odpowiednia grupa chętnych,
to przewidywana jest organizacja 1-godzinnego kuligu w Obwodzie Ochronnym Słupie

 

*  Spotkanie w hotelu Nad Wigrami , Gawrych Ruda 39B, 16-402 Suwałki (www.hotelnadwigrami.pl). Na załączonej mapce sposób dojazdu.

*  Osoby przyjeżdżające na Walne Zgromadzenie PTSOP do Gawrych Rudy, które nie są pracownikami Wigierskiego Parku Narodowego, otrzymają zwrot kosztów podróży. Proszę mieć przy sobie nr konta bankowego oraz druk delegacji.

 

 

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia  oraz Nowego Roku, wszystkim członkom  PTSOP oraz ich rodzinom życzymy błogosławieństwa Bożego, samych radosnych dni, zdrowia, szczęścia oraz sukcesów w pracy jak i poza nią.

 w imieniu Zarządu PTSOP

Zbigniew Bielawski, Adam Januszewicz

 

Program Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Służb Ochrony Przyrody

Wigierski Park Narodowy, 10 stycznia 2015, godz. 11.45

 

 1. Otwarcie przez prezesa PTSOP.
 2. Przyjęcie programu.
 3. Wybór prowadzącego spotkanie (głosowanie jawne).
 4. Wybór protokolanta (głosowanie jawne).
 5. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia – w przypadku braku wymaganej ilości osób (min. 1/2 członków Towarzystwa) posiedzenie rozpocznie się po upływie 30 minut, czyli o godz. 12.15
 6. Sprawozdanie Prezesa z działalności Zarządu PTSOP za ostatnią kadencję ze szczególnym uwzględnieniem okresu 2013 – 2015.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium z okres ostatnich 5 lat.
 10. Wybór komisji skrutacyjnej (głosowanie jawne).
 11. Wybór prezesa PTSOP na nową kadencję 2015 r. – 2020 r.:
 • zgłaszanie i prezentacja kandydatów
 • zamkniecie listy kandydatów
 • głosowanie tajne
 • ogłoszenie wyników wyborów
 1. Wybór pozostałych członków Zarządu na nową kadencję 2015 r. – 2020 r.
 2. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.
 3. Ukonstytuowanie się władz PTSOP.
 4. Dyskusja, wolne wnioski, zgłaszanie projektów, głosowanie nad proponowanymi zmianami.
 5. Sprawozdanie z wyjazdu przedstawicieli PTSOP na Europejski Zjazd Rangersów
  w Chorwacji, w dniach 13-17.05.2014 r.
 6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

mapka

Program Walne Zgromadzenie Członków PTSOP – pobierz

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/