Szkolenie pracowników służb ochrony przyrody.

Ze stowarzyszenia

W dniach 23 – 24 stycznia 2014 roku odbyło I spotkanie z cyklu szkoleń pracowników służb ochrony przyrody zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Służb Ochrony Przyrody.

Ideą spotkań szkoleniowych jest przedstawienie obszarów Parków, ich walorów przyrodniczych i kulturowych, jak również wzajemne poznanie się ich pracowników, wymiana doświadczeń i omówienie problemów, jakie na co dzień spotykamy w pracy. W spotkaniu brali udział pracownicy Wigierskiego Parku Narodowego, Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Białowieskiego Parku Narodowego, Narwińskiego Parku Narodowego oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej. Szkolenie trwało dwa dni, pierwszy dzień uczestnicy spędzili na terenie Wigierskiego Parku Narodowego (WPN), zaś drugiego dnia zobaczyć mogli Suwalski Park Krajobrazowy (SPK).

Spotkanie rozpoczęło się w Młodzieżowym Ośrodku Wypoczynkowym w Gawrych Rudzie, gdzie Jarosław Borejszo wprowadził uczestników w tematykę związaną z Wigierskim Parkiem Narodowym. Po prelekcji i zapoznaniu się, wszyscy uczestnicy spotkania ruszyli w teren. Podczas pierwszego dnia towarzyszył nam dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego – Pan Jacek Karol Łoziński.

Zwiedzanie WPN zaczęliśmy od Obrębu Ochronnego Powały, o którym opowiadał dyrektor Jacek Łoziński i leśniczy Andrzej Gwaj. Następnie udaliśmy się na wieżę z widokiem na jezioro Wigry i jego największą wyspę Ostrów. Kierując się przez Krusznik oraz Czerwony Krzyż dotarliśmy do Obrębu Ochronnego Mikołajewo, gdzie zatrzymaliśmy się na chwilę w obszarze ochrony ścisłej Rezy, o którym opowiedział leśniczy Tomasz Huszcza.

Kolejnym punktem wizji terenowej był rezerwat Parowy, skąd ruszyliśmy do jeziora dystroficznego Konopniak, wchodzącego w skład ścieżki edukacyjnej Puszcza, o której opowiedział jej twórca leśniczy Zdzisław Zaborowski. Następnie udaliśmy się do lasu w pobliże leśniczówki Wysoki Most, gdzie poruszony był temat Puszczy Augustowskiej oraz wywiązała się dyskusja na temat przebudowy drzewostanu. Kolejnym punktem programu stała się wylęgarnia ryb WPN w Tartaku, gdzie ichtiolog Krzysztof Bulkowski pokazał jej działanie i opowiedział o inkubacji ikry sielawy. Dalej udaliśmy się do Muzeum Wigier w Starym Folwarku, po którym oprowadził nas jego kierownik dr Maciej Ambrosiewicz. Na koniec zatrzymaliśmy się na moście nad rzeką Czarna Hańcza w Sobolewie, gdzie poruszony został problem rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych.

Po kolacji w Płocicznie, organizatorzy przygotowali dla wszystkich chętnych nocną wyprawę Wigierską Kolejką Wąskotorową. Kolejka pędząca przez Park w mroźną, bezchmurną i gwieździstą noc zatrzymała się w Bindudze, a następnie na polanie Powały, gdzie podleśniczy tego obszaru Jan Myszkowski opowiedział historię tego miejsca związaną z transportem i spławianiem drewna.

Po tak owocnym dniu udaliśmy się na długie nocne dyskusję i odpoczynek.

Następnego dnia pojechaliśmy do Suwalskiego Parku Krajobrazowego, zatrzymując się po drodze w Ośrodku Sportu i Rekreacji WOSIR Szelment. Zwiedzanie SPK zaczęliśmy w Turtulu, gdzie mieści się siedziba tego najstarszego parku krajobrazowego w Polsce. Gości przywitała Pani dyrektor Teresa Świerubska, która przygotowała ciekawą prezentację na temat najgłębszego jeziora w Polsce (liczącego 108,5 metra głębokości), rezerwatowego jeziora Hańcza. Następnie udaliśmy się na pobliski punkt widokowy, a stamtąd ścieżką edukacyjną „Doliną Czarnej Hańczy” przeszliśmy ok. 3,5 km do jeziora Hańcza. Zachodnią granicą Parku dostaliśmy się do parku podworskiego w Starej Hańczy, gdzie znajduje się XVII w. założenie podworskie z unikatową aleją lipową będącą pomnikiem przyrody. Sprawy związane z historią parku podworskiego, wpisanego do rejestru zabytków, a zwłaszcza kwestię związane z renowacją zieleni w Starej Hańczy omówił specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych Marcin Strug. Następnie przez Smolniki, gdzie rozpościerają się piękne widoki na SPK i Gulbieniszki, gdzie znajduje się Góra Cisowa zwana suwalską Fujiyamą, objechaliśmy cały Park dookoła.

Bogatsi o nowe doświadczenia i znajomości żegnamy Suwalszczyznę i już czekamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się w Białowieskim Parku Narodowym już wkrótce……

Dziękujemy wszystkim uczestnikom naszego spotkania, szczególne podziękowania składamy dyrektorom Parków, które odwiedziliśmy, Dyrektorowi Wigierskiego Parku Narodowego Panu Jackowy Łozińskiemu i Pani Teresie Świerubskiej dyrektorowi Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/