I RAJD ROWEROWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA SŁUŻB OCHRONY PRZYRODY

Ze stowarzyszenia

W dniach 23-25 sierpnia 2013 roku odbył się
I RAJD ROWEROWY POLSKIEGO
TOWARZYSTWA SŁUŻB OCHRONY PRZYRODY.

Podczas rajdu, uczestnicy mogli zwiedzić teren Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Wigierskiego Parku Narodowego oraz Puszczy Augustowskiej. Imprezę otwarto wspólnym ogniskiem zorganizowanym w Turtulu, gdzie mieści się siedziba Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Następnego dnia, z samego ranka wszyscy ruszyli na podbój Suwalszczyzny.
Na początek dość wymagający teren Suwalskiego Parku Krajobrazowego, gdzie
rzeźba polodowcowa utworzyła wiele dolin, wzniesień i wysoczyzn. Podjazdy pod strome i wyczerpujące pozytywne formy krajobrazu (jak np. czoła moren) wynagrodziły wspaniałe widoki. Uczestnicy mogli zobaczyć min. najgłębsze, objęte ochroną rezerwatową jezioro w Polsce – jezioro Hańcza, niezwykle urokliwe głazowisko Łopuchowo, Górę Cisową, Górę Zamkową.
Po opuszczeniu terenów Suwalskiego Parku Krajobrazowego peleton udał się do Wigierskiego Parku Narodowego, zwiedzając po drodze cmentarzysko Jaćwingów w Szwajcarii. Rowerzyści udali się w stronę miejscowości Krzywe gdzie mieści się siedziba Wigierskiego Parku Narodowego przejeżdżając fragmentem ścieżki edukacyjnej „Suchary” i „Las”. Następnie zachodnią częścią jeziora Wigry, na zasłużony nocleg i kolację, udali się do Gawrych Rudy.

Kolejny dzień rozpoczęła trasa wzdłuż Wigierskiej Kolejki Wąskotorowej, gdzie można podziwiać wspaniałe widoki na rynnowe jezioro Wigry z punktów widokowych Binduga i Powały. Wigry, największe jezioro Wigierskiego Parku Narodowego i zarazem jego symbol, posiada bardzo urozmaiconą linię brzegową z wieloma wyspami, zatokami, głębinami, śródjeziornymi górkami i przybrzeżnymi obszarami płycizn. Przez Bryzgiel, gdzie znajdowała się dawna lodownia (rybacy gromadzili tu w zimie lód, który wykorzystywali cały rok), peleton udał się w kierunku jeziora Serwy, zwiedzając po drodze punkt widokowy w Kruszniku. W Suchej Rzeczce uczestnicy rajdu mogli podziwiać kanał Augustowski, a w pobliskiej miejscowości Paniewo wybudowaną w latach 1826 – 1828 dwukomorową śluzę.

Na terenie Puszczy Augustowskiej rowerzyści mogli ponad to zobaczyć Rezerwat Kuriańskie Bagno i Rezerwat Kozi Rynek, gdzie Puszcza Augustowska zachowała swój naturalny, nie skażony antropopresją charakter. Na koniec dnia w miejscowości Lipsk w Muzeum Lipskiej Pisanki i Tradycji można było zapoznać się z lokalną tradycją rękodzieła ludowego. Dzień zakończył się odpoczynkiem w Sanktuarium Matki Boskiej w Różanymstoku.

W sumie podczas dwudniowej jazdy pokonaliśmy ponad 150 km, po jednych z najcudowniejszych zakątków województwa podlaskiego, odpoczywając, podziwiając idzieląc się naszym doświadczeniem i wiedzą…..

Już myślimy o kolejnym rajdzie i kontynuacji naszej trasy dalej, bo do zwiedzenia jest jeszcze sporo……

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/