Nowe cele na Nowy Rok

Ze stowarzyszenia

10 stycznia 2015 r. w Hotelu nad Wigrami w Gawrych Rudzie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Służb Ochrony Przyrody. Jego celem było podsumowanie działalności organizacji w ostatnim okresie, a także powołanie nowych władz i wytyczenie dalszych kierunków rozwoju PTSOP.

 

Zgromadzenie otworzył prezes Towarzystwa, Zbigniew Bielawski. Przedstawił on sprawozdanie z działalności Zarządu PTSOP w minionej kadencji 2009–2014 r., ze szczególnym uwzględnieniem dwóch ostatnich lat. Poruszone zostały kwestie merytoryczne i finansowe.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kończącej się kadencji, Łukasz Skiendziul przedstawił raport Komisji na temat przepływów finansowych w PTSOP w minionym okresie i pozytywnie zaopiniował działalność Zarządu w tym zakresie. Następnie w jawnym głosowaniu wszyscy członkowie Towarzystwa udzielili absolutorium odchodzącemu Zarządowi.

 

Drugą część spotkania stanowiły wybory członków nowego Zarządu Polskiego Towarzystwa Służb Ochrony Przyrody na kadencję 2015–2020. Na funkcję prezesa został ponownie powołany Zbigniew Bielawski, nadleśniczy z Wigierskiego Parku Narodowego. W skład Zarządu weszli ponadto:

 

Andrzej Karczewski – Wiceprezes

Magdalena Marzec – Sekretarz

Łukasz Skiendziul – Skarbnik

Mateusz Szymura – członek Zarządu

 

Powołano także nową Komisję Rewizyjną, w której znaleźli się:

 

Adam Januszewicz – przewodniczący Komisji

Małgorzata Karczewska – członek Komisji

Marcin Sznel – członek Komisji

 

Po wyborach przyszedł czas na wspólne zastanowienie się nad dalszymi kierunkami działań Towarzystwa. Dyskusja obfitowała w różne stanowiska, propozycje i sugestie. Postulowano zwiększenie intensywności działań stowarzyszenia oraz aktywne zaangażowanie się we współpracę międzynarodową przy wykorzystaniu nawiązanych kontaktów oraz przygotowanie się do tworzenia projektów ukierunkowanych na ochronę przyrody w nowej perspektywie finansowej środków unijnych 2014–2020. Jednocześnie podkreślano główny cel, w jakim powołano PTSOP, a jest nim rozwój i integracja środowiska służb ochrony przyrody w Polsce, dlatego ogólną aprobatę uzyskały propozycje organizacji kolejnych szkoleń dla pracowników służb terenowych w parkach narodowych: Narwiańskim PN i Biebrzańskim PN. Pojawiła się także propozycja zorganizowania podobnego szkolenia poza obszarem działania PTSOP, na przykład w sąsiedniej Litwie. Ponadto wstępnie zaplanowano kontynuację inicjatywy rajdu rowerowego dla pracowników służb ochrony przyrody prowadzącego przez obszary chronione Podlasia.

 

Kolejną inicjatywą podniesioną na Walnym Zgromadzeniu PTSOP był pomysł zaangażowania się Towarzystwa w doposażenie służbowej leśniczówki Białowieskiego PN w Starym Masiewie, która będzie służyć ochronie przyrody, np. będzie udostępniana wolontariuszom, a także ułatwi integrację pracowników polskich służb terenowych, którym posłuży jako baza na terenie Białowieskiego Parku Narodowego.

 

W czasie Walnego Zgromadzenia do PTSOP przyjęto dwoje nowych członków.

 

Część merytoryczną Walnego Zgromadzenia PTSOP zakończyła relacja Andrzeja Karczewskiego z Zarządu Towarzystwa z wyjazdu przedstawicieli PTSOP na Europejski Zjazd Rangersów w Chorwacji w maju 2014 roku.

 

Posiedzenie w Gawrych Rudzie zaowocowało różnymi pomysłami i koncepcjami, zasiało wśród członków twórczy ferment, a zgodne powołanie nowego Zarządu i wyznaczone w czasie wspólnej dyskusji cele na dalszy okres działalności Towarzystwa to dobre rozpoczęcie nowego 2015 roku.

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/