Nasz udział w Światowym Kongresie Rangersów w USA

Ze stowarzyszenia

Na skraju Parku Narodowego Gór Skalistych, w stanie Colorado w USA, w dniach 21 – 27 maja 2016 roku odbył się w 8 Światowy Kongres Rangersów zorganizowany przez Międzynarodową Federację Rangersów (IRF), której jesteśmy członkiem.

Oficjalnemu otwarciu towarzyszyła parada flag delegacji z poszczególnych państw oraz uroczyste wciągnięcie na maszt flagi IRF. W kongresie wzięło udział 314 osób z 62 państw reprezentujących 6 kontynentów. Delegacja PTSOP liczyła 6 członków: Prezes Zbigniew Bielawski, Sekretarz Magdalena Marzec, Małgorzata Karczewska, Laura Bielawska, Marcin Sznel i Henryk Bazylewicz.

Tematem przewodnim kongresu było hasło: „Łączenie parków, rangersów i społeczności. – dobre praktyki”. Tematyka wykładów, prelekcji i warsztatów obejmowała szeroki wachlarz spraw związanych z ochroną przyrody i funkcjonowaniem służb ochrony przyrody na świecie. W programie kongresu znalazła się również bogata oferta spotkań mniej oficjalnych umożliwiających nawiązywanie bezpośrednich znajomości pomiędzy rangersami z całego świata m.in.: wieczorki muzyczne, taneczne, ognisko, kwesta, loteria fantowa, handel wymienny gadżetami itp.

Na kongresie uczestniczyliśmy w oficjalnych spotkaniach towarzystw zrzeszonych w IRF. Omawiane były aktualne problemy i wyzwania organizacji, dotychczasowe dokonania i plany na przyszłość. Bardzo charyzmatyczną postacią jest Prezes IRF Sean Willmore, który jest mocno zaangażowany w działalność Federacji i promowanie pozytywnego wizerunku rangersów na świecie.

Odbyły się również spotkania rangersów europejskich. Najgorętszym tematem były sprawy związane z utworzeniem oddziału IRF Europa, który na wzór IRF skupiałby europejskie stowarzyszenia rangersów. Ochrona przyrody w Europie w odróżnieniu od innych kontynentów, nie opiera się na służbach militarnych, nie jest również związana z wysokim zagrożeniem życia. Ten „spokojniejszy” charakter pracy powoduje, że problemy Afryki, Azji, czy Ameryki wydają się w skali globalnej pilniejsze. Powstanie federacji Europejskiej pozwoli skupić się jej członkom na naszych lokalnych (tzn. europejskich) problemach. Ważnym celem powstania tej nowej federacji jest również możliwość pozyskiwania europejskich funduszy na działalność i wspieranie rangersów w europie. Zgodnie z planami zebranie założycielskie federacji europejskiej ma się odbyć na kolejnym Europejskim Kongresie Rangersów w Czechach w 2017 r. Wyjazd na drugą półkulę pozwolił nam spojrzeć z dystansu na nasze własne problemy i zauważyć, że po pierwsze Polska ma szczęście leżeć w Europie, gdzie pracownicy parków narodowych, czy krajobrazowych nie ryzykują życiem wychodząc do pracy. I chociaż polska przyroda wcale nie jest bezpieczna i wciąż jest wiele do zrobienia w celu jej zachowania i ochrony, to ludzie są tu bezpieczni. I to jest wielka niedoceniana wartość, gdyż nam wydaje się to oczywiste, a poza Europą oczywiste nie jest. Ponadto skuteczność realizacji dowolnych celów zależy przede wszystkim od zaangażowania ludzi. Bez tego nawet duże pieniądze nic nie pomogą. Wiele bogatszych niż Polska krajów nie potrafi rozwiązać swoich problemów „automatycznie” i dopiero dzięki działalności ludzi zrzeszonych w stowarzyszeniach można osiągnąć ważne cele (w tym związane z ochroną przyrody oraz funkcjonowaniem służb ochrony przyrody).

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/