Polskie Towarzystwo Służb Ochrony Przyrody

Gawrych Ruda 58
16-402 Suwałki
ptsop@ptsop.org.pl

Nadzwyczajne Walne Zebranie PTSOP

W Dniach 8-9 marca 2013 roku w Gawrych Rudzie na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków PTSOP.

Pierwszego dnia w piątek odbyło się Walane Zebranie członków, podczas którego została omówiona bieżąca sytuacja, uzupełniono skład władz, tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zmieniono siedzibę Towarzystwa. Drugiego dnia w sobotę odbyło się szkolenie z tworzenia i obsługi stron internetowych oraz zaprezentowana została nowa wersja strony internetowej PTSOP. W dalszej kolejności przeprowadzono terenowo część szkolenia, gdzie uczestnicy zapoznali się z rodzajem infrastruktury turystycznej służącej udostępnieniu Parku turystom a jednocześnie posiadającą przekaz edukacyjny.