Konferencja „Razem ku Zielonej Przyszłości – fundusze norweskie i EOG na rzecz edukacji ekologicznej” – 16.09.2015

Ze stowarzyszenia

Ministerstwo ŚrodowiskaFundusze norweskie i EOG na rzecz edukacji ekologicznej – pod takim tytułem odbędzie się tegoroczna międzynarodowa konferencja „Razem ku Zielonej Przyszłości”. Jej uczestnicy – przedstawiciele Darczyńców, beneficjentów oraz innych państw, w których realizowane są projekty finansowane z Funduszy Norweskich, spotkają się 16 września we Wrocławiu w hotelu HP Park Plaza.

Celem konferencji jest podsumowanie dotychczasowych działań oraz wymiana doświadczeń pomiędzy beneficjentami a instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie funduszy EOG i norweskich. Uczestnicy wydarzenia będą dyskutować m. in. na temat nowatorskich metod edukacji, edukacji ekologicznej w terenie i edukacji ekologicznej skierowanej do określonych grup odbiorców.

Więcej informacji http://wydarzenia-fundusze.mos.gov.pl/

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/