II Szkolenie pracowników służb ochrony przyrody

Ze stowarzyszenia

Program szkolenia na terenie Białowieskiego Parku Narodowego

i Parku Narodowego Białowieżskaja Puszcza (Białoruś)

w dniach 03 – 04 kwietnia 2014 r.

W dniach 3 – 4 kwietnia 2014 roku odbyło II spotkanie z cyklu szkoleń pracowników służb ochrony przyrody zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Służb Ochrony Przyrody.

Tym razem odwiedziliśmy kolebkę ochrony przyrody jaką jest Białowieski Park Narodowy. W spotkaniu brali udział pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego, Wigierskiego Parku Narodowego, Biebrzańskiego Parku Narodowego, Narwińskiego Parku Narodowego, Suwalskiego Parku Krajobrazowego, oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej. Szkolenie trwało dwa dni, pierwszy dzień uczestnicy spędzili na terenie Białowieskiego Parku Narodowego (BPN), zaś drugiego dnia zobaczyć mogli puszczę białowieską po drugiej stronie granicy w Parku Narodowym Białowieżskaja Puszcza (Białoruś) (PNBP).

wyklad1Spotkanie rozpoczęło się w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego, gdzie członek naszego stowarzyszenia, Nadleśniczy BPN Andrzej Karczewski, wprowadził uczestników w tematykę związaną z Białowieskim Parkiem Narodowym, dowiedzieliśmy się o sposobach zarządzania, najważniejszych problemach i działaniach z zakresu ochrony czynnej. Następnie pracownik pracowni naukowej BPN Andrzej Keczyński, przedstawił nam wykład dotyczący wieloletniego monitoringu lasu przy pomocy powierzchni kołowych. Po prelekcji, wszyscy uczestnicy spotkania oraz gość specjalny Dyrektor BPN – Pan Mirosław Stepaniuk ruszyli w teren.

Zwiedzanie parku zaczęliśmy od Obrębu Ochronnego Rezerwat. Andrzej Karczewski pokazał nam wiele miejsc, gdzie istniała kiedyś gospodarka leśna  a teraz przyroda zaciera ślady działalności ludzkiej. Zobaczyliśmy miejsca pokornikowe, wznowiliśmy dyskusję z Wigierskiego PN nt. „kornik drukarz – wróg czy przyjaciel lasu”, zobaczyliśmy powierzchnie o różnym stopniu ingerencji kornika i zapoznaliśmy się z historią zmiany podejścia do tego zagadnienia na terenie BPN.

BPN_polskaptsop BPN_carex1

W dalszej części  przeszliśmy się szlakiem turystycznym, zobaczyliśmy ostoję żubrów i nadrzeczne łąki.  Dowiedzieliśmy się również jakie rodzaje monitoringu i obserwacji są prowadzone w parku i jak szeroko rozwinięta jest infrastruktura turystyczna.

ptsop BPN_BPN1ptsop BPN_BPN odłownia1

Zobaczyliśmy  najnowszą ścieżkę edukacyjną „Przez trzy zbiorowiska”  z nowoczesnymi tablicami w dwóch językach.  Spodobało się nam to, że zdjęcia wykorzystane na tych tablicach wykonali leśniczowie pracujący na tym terenie. Zobaczyliśmy również miejsce po niedawnym pożarzysku.

ptsop BPN_kladka trzy zbiorowiska3ptsop BPN_kladka trzy zbiorowiska1

Po ciekawych dyskusjach w terenie udaliśmy się na obiad i zwiedzanie prywatnego muzeum  pszczelarstwa w Narewce.  Całodzienne terenowe szkolenie zakończyliśmy kolacją w Białowieży i  wieczornym nasłuchiwaniem sów w Parku Pałacowym BPN.

bartnik1Pbartnik P

Następnego dnia pojechaliśmy na przejście graniczne Białowieża-Piererow, gdzie przekroczyliśmy granicę i znaleźliśmy się na Białorusi. Czekał tam na nas autokar, z pracownikami parku : Wasilijem Arnoldikiem, i Alaksiejem Buniewiczem,  którzy obwieźli nas „Carskim traktem” (wykonaną w okresie rządów cara Rosji Aleksandra III drogą Prużany –Białowieża) po najciekawszych miejscach, udostępnianym turystom.

ptsop BPN_BY1ptsop BPN_BY2

Zwiedzptsop BPN_BY3anie Parku Narodowego Białowieżskaja Puszcza rozpoczęliśmy od  siedziby „Białoruskiego Dziadka Mroza” – mieliśmy tam spotkanie z Dziadkiem Mrozem i możliwość zakupu pamiątek.

BPN_BY4ptsop BPN_BY5

Następnie pokazano nam miejsca odłowów żubrów, gdzie Alaksiej Buniewicz (pracownik naukowy parku) przedstawił nam obecną sytuację żubrów na Białorusi. Po regionalnym poczęstunku na historycznej „Carskiej Polanie” zwiedziliśmy siedzibę Białoruskiego Państwowego Parku Narodowego „Puszcza Białowieska” w Kamieniukach i Muzeum Przyrodniczo-Leśne. Na pożegnanie otrzymaliśmy książkowe prezenty od Dyrekcji Parku.

Bialorus1_by8ptsop BPN_by7

Było to bardzo ciekawe doświadczenie, zwłaszcza, że mogliśmy porównać rożne sposoby zarządzania jedną puszczą. W polskiej części puszczy zobaczyliśmy jak usuwa się obce gatunki a w białoruskiej jak hołubi się obcy gatunek jakim jest dąb czerwony. Program spotkania był ciekawy i różnorodny, o czym świadczą nasze zadowolone miny na grupowym zdjęciu.

ptsop BPN_bialorus_zaloga

Dziękujemy wszystkim uczestnikom naszego spotkania, szczególne podziękowania składamy dyrektorom Parków, które odwiedziliśmy: Dyrektorowi Białowieskiego Parku Narodowego Panu Mirosławowi Stepaniukowi i Aleksandrowi W. Buryj – Dyrektorowi Parku Narodowego „Bieławieżskaja Puszcza” (Białoruś), pracownikom tego parku, którzy poświęcili nam swój czas (Alaksiej Buniewicz i Wasilij Arnoldik) i członkom naszego stowarzyszenia z BPN, zwłaszcza Andrzejowi Karczewskiemu który zorganizował całe szkolenie.

Małgorzata Karczewska

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/