Polskie Towarzystwo Służb Ochrony Przyrody

Gawrych Ruda 58
16-402 Suwałki
ptsop@ptsop.org.pl

January, 2015

Nowe cele na Nowy Rok

Ze stowarzyszenia

10 stycznia 2015 r. w Hotelu nad Wigrami w Gawrych Rudzie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Służb Ochrony Przyrody. Jego celem było podsumowanie działalności organizacji w ostatnim okresie, a także powołanie nowych władz i wytyczenie dalszych kierunków rozwoju PTSOP.   Zgromadzenie otworzył prezes Towarzystwa, Zbigniew Bielawski. Przedstawił on sprawozdanie z działalności Zarządu PTSOP […]

więcej